laugardagur, apríl 28, 2007

Irafár live @ Icelandic Television studio & Videos

Irafár live @ Hljomsveit Kvoldsins (Sjonvarpid, Icelandic National Television)
http://www.youtube.com/watch?v=N1U9IzQfxxM

írafár Videos
"Allt sem ég sé"
http://www.youtube.com/watch?v=o6evy_CsY9E

The Making of Video for the song "Allt sem ég sé" (by gudjonnet/Popp Tivi)
http://www.youtube.com/watch?v=YU-UlUKYWCQ

"Hvar er ég" (with English translation of some of the lyrics/made by a fan)
http://www.youtube.com/watch?v=4kqPHNUPqKk

"Fáum aldrei nóg"
http://www.youtube.com/watch?v=DTZ0kgNzusc

The Making of the Video for the song "Fáum aldrei nóg"
http://www.youtube.com/watch?v=t5xjREPgIF0

"Eg sjalf"
http://www.youtube.com/watch?v=KGBgFYbywUM

Engin ummæli: